Underjordsbehållare

Få hjälp med rengöring, service och underhåll av din djupbehållare, underjordsbehållare och markbehållare

Vi på Miljöhuset har följt utvecklingen av nedgrävda behållare och skapat oss en opartisk översikt samt erfarenhet av detta system. Vi har även konstaterat att installerade markbehållare kräver underhåll och rengöring. Vi rengör och reparerar alla sorters behållare och märken som finns på marknaden.

Rengöring av din behållare är oerhört viktigt. Rätt utförd service och ett planerat underhåll ger dig rätt förutsättningar för bästa utfall. boka rengöring och underhåll av din djupbehållare, underjordsbehållare och markbehållare.

Vi åtar oss att hjälpa till med följande tjänster.

  • Sanering och rengörning av underjordsbehållare, molok eller bottentömmande behållare
  • Tillsyn 1-2 gånger om året där paneler, gångjärn och luckor ses över. Åtgärdas vid behov i samband med rengörningen.
  • Byte av innesäck till molok när den blivit smutsig, trasig eller utsliten
  • Varje tillsyn dokumenteras med protokoll
  • Skadegörelse eller reparationer fotodokumenteras som underlag för åtgärdsbeslut av ägare om inte annat överenskommit.
  • Lagerhållning av de mest frekventa delar som slits
  • Akuta reparationer utförs senast följande arbetsdag om reservdelar finns att tillgå.
  • Urgrävning av avfall när det blivit fel vid tömning

För mer information eller offert på olika tjänster kontakta oss.