Svenska Bostäder

För tredje året i rad har vi fått förtroendet av Svenska Bostäder att tvätta och göra tillsyn på alla deras bottentömmande behållare i Stockholm