Soprum

Skötsel av soprum

Vi åtar oss löpande skötsel men även ombyggnader och tvätt av soprumsgolv. Ombyggnad kan innebära rivning av gammal sopkarusell samt installation av ny utrustning.

Miljöhuset i Stockholm hjälper dig med skötsel, rengöring , tvätt och ombyggnad av soprum.

Vid skötsel av erat soprum gör vi bl a följande

Kontinuerliga besök
Rättar till källsortering i kärl
Städar
Ser över lampor
Kontrollerar att skyltningen är intakt
Anmäler skadegörelse
Beställer hämtning av farligt avfall som påträffas i rummen

Vi hjälper er med ombyggnaden av ert soprum

Ta bort gammal utrustning från rummet
Transporterar bort utrustningen
Högtryckstvättar golvet
Sätter upp nya skyltar
Tar fram ny utrustning

För mer information eller offert på olika tjänster kontakta oss.