Om oss

Miljöhuset i Stockholm AB grundades 2004 av Ronnie Pettersson. Företaget har sedan starten arbetat med utveckling av nya produkter och tjänster inom miljöbranschen. Idag är företaget ett konsult- och tjänsteföretag som arbetar med problemlösningar, saneringstjänster och åkeritjänster.

Miljöbranschen är en bransch i ständig utveckling. Det kommer många nya förordningar från myndigheterna som gör att det ställs stora krav på både entreprenörer och på konsumenterna.

Att hitta ett system som passar alla finns inte. Man får ofta titta på förutsättningarna och vilken typ av avfall som produceras. Det är i det arbetet vi på Miljöhuset hjälper till att titta på nya lösningar och föreslå olika system. Vi är opartiska vad gäller entreprenörer och försöker se vilket som är bäst för avfallslämnaren och tar fram det system som kan passa alla berörda utifrån lagar och förordningar och kostnader.