Ny tvättbil

Vi har till i år investerat i en super tvättbil för bottentömmande behållare. Bilen har kran för att lyfta behållare, hetvattens pump med högtryck för tvätt, damsugare för att suga upp vatten ur kasunerna. Smutsvatten och avfallsspill tas om hand i bilen direkt vid tvättningen av behållarna.

Bilen har alla funktioner som behövs för att klara uppdragen utan assistans från andra enheter.