Nu har vi utökat med en ny enhet

Denna vecka startade vi den nya super tvättbilen som skall tvätta framförallt underjordsbehållarna i metall.

Bilen kommer från Holland och är special byggd för att utföra detta arbete. I och med detta så ökar vi kapaciteten med 100%. Vi har nu 2st bilar som tvättar och underhåller djupbehållare och 4 st bilar som tvättar kärl.