Avtal med MRF Klövern

Vi har nu tecknat avtal med BRF Klövern om projektledning gällande installation av underjordsbehållare för deras hushållsavfall. Vi tackar för förtroendet.